Dette kan du bygge uten å søke

Dette kan du bygge uten å søke

Flere byggeprosjekter er unntatt søknadsplikt, men det du bygger må være i samsvar med kommunale planer. 
Les mer på Direktoratet for byggkvalitet