Diverse

Finansiering

Vi bistår deg i en eventuell låneprosess hvis du ønsker å søke lånefinansiering.

 

Garanti

Der FunnBo moduler skal brukes til boligformål, er lovpålagte garantier iht. Bustadoppføringslova inkludert i leveransen, og gjelder i hele reklamasjonsperioden på 5 år.

 

FDV (Forvaltning, drift og vedlikehold)

Det leveres egen FDV-dokumentasjon til hver modul.  

 

Montering

FunnBo modellene kan monteres på støpt plate eller dragere. Målsatt skisse for fundamenter inngår i prisen. FunnBo festes til fundamentet med stålbeslag som er montert på modulen og klargjort fra fabrikk for rask innfesting.

 

Levering og transport

Vi innhenter best mulig pris på transport og kraning fra våre samarbeidspartnere, og trenger opplysninger om nøyaktig adresse. Videre må vi ha opplysninger om det er mulig å komme til med kranmbil og avstanden i antall meter fra der kranbilen kan ta oppstilling til der FunnBo modulen skal stå. Du kan også ordne med transport selv. FunnBo Råbygg har en ca. vekt på 2 000 kg. Anneks, Hagestue, Camping har en totalvekt på ca. 3 500 kg. Nøye planlagt bredde og lengde på modulene gjør dem enkle å transportere uten spesialbiler eller følgebiler. Klargjøring for transport og lasting på bil inngår i prisen på modulene.