Funnbo

Les mer

FunnBo15 modellene er kompakte, gir mange muligheter, og kan leveres i flere varianter basert på samme grunnmodellen. Grunnmodellen er tilpasset i lengde, bredde og høyde for rasjonell transport.

Modellene kranes på plass og er klar for tilkobling av vann og avløp samt strøm, og kan da brukes umiddelbart (unntatt RÅBYGG modellen). Modellene er produsert i fabrikk og er underlagt internkontroll i alle ledd. Det blir kun benyttet byggevarer fra Norske leverandører. FunnBo15 er resirkulære byggverk, slik at de lett kan flyttes og tilpasses annen type bruk om ønskelig.

Bruttoarealet for FunnBo15 er 14,9 M2, og det er ikke krav til kommunal byggesøknad, men skal kun meldes til kommunen. Knyttes modulene på strømnettet og VA-nettet, skal dette meldes spesielt til kommunen. Modulene kan monteres rett på tilpassede fundamenter eksempelvis støpt plate eller stripefundamenter. Fundamenttegninger er inklusiv i leveransen. Vi som produsent stiller garanti iht. Bustadoppføringslova i fem år fra leveringsdato, og leverer FDV- dokumentasjon (forvaltning, drift og vedlikehold) til hver modul.

FunnBo15 modellene er kompakte, gir mange muligheter, og kan leveres i flere varianter basert på samme grunnmodellen. Grunnmodellen er tilpasset i lengde, bredde og høyde for rasjonell transport.

Modellene kranes på plass og er klar for tilkobling av vann og avløp samt strøm, og kan da brukes umiddelbart (unntatt RÅBYGG modellen). Modellene er produsert i fabrikk og er underlagt internkontroll i alle ledd. Det blir kun benyttet byggevarer fra Norske leverandører. FunnBo15 er resirkulære byggverk, slik at de lett kan flyttes og tilpasses annen type bruk om ønskelig.

Bruttoarealet for FunnBo15 er 14,9 M2, og det er ikke krav til kommunal byggesøknad, men skal kun meldes til kommunen. Knyttes modulene på strømnettet og VA-nettet, skal dette meldes spesielt til kommunen. Modulene kan monteres rett på tilpassede fundamenter eksempelvis støpt plate eller stripefundamenter. Fundamenttegninger er inklusiv i leveransen. Vi som produsent stiller garanti iht. Bustadoppføringslova i fem år fra leveringsdato, og leverer FDV- dokumentasjon (forvaltning, drift og vedlikehold) til hver modul.